Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността: Младши експерт в Дирекция “Превантивна дейност“
24.11.2016

Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 
 
 
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ
 
 
Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто.   
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултат от начина по чл. 24
Коефициент
Резултат от интервюто
Коефициент
Окончателен резултат
1.       
Цветелина Ненчева Стойчева
3,75
4
4,16
5
35,8
2.       
Мария Иванова Илиева
5
4
4,78
5
43,9
3.       
Стефка Георгиева Майорова
4
4
3,33
5
32,65