Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

ПРИМЕРЕН СПИСЪК С НОРМАТИВНИТЕ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЩИ В КОНКУРСА ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ В ДИРЕКЦИЯ ПД, РИОСВ - ПЛОВДИВ
31.10.2016

Закон за опазване на околната среда

Закон за биологичното разнообразие

Закон за защитените територии

Закон за лечебните растения

Закон за държавния служител

Наредба за оценка по съвместимост