Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността: Младши експерт в Дирекция “Контрол на околната среда” в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“
18.08.2016

                                                                                        

                                                                                       

                                                                                          Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2

                                                                                        от Наредбата за провеждане на конкурсите
                                                                                        за държавни служители
 
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ
Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто.
                          
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултат от начина по чл. 24
Коефициент
Резултат от интервюто
Коефициент
Окончателен резултат
1.       
Елена Георгиева Янкова
3,75
4
4,36
5
36,8
2.       
Даниела Василева Маркова
4,25
4
4,25
5
38,25
3.       
Елеонора Георгиева Юрукова
5
4
4,74
5
43,7