Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността Юрисконсулт в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”
02.10.2015

 

 

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто.

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от начина по чл. 24

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

1.       

Кристиян Руменов Казанджиев

5

4

4,96

5

44,8

2.       

Антоанета Георгиева Отонова

3,75

4

4,35

5

36,75

3.       

Михаил Сократов Николов

4,75

4

4,46

5

41,3

4.       

Гергана Атанасова Калоферова

3,75

4

3,78

5

33,9

5.       

Елионора Кирчева Узунова

4,25

4

3,53

5

34,65

6.       

Надежда Васкова Баташка

4,25

4

4,96

5

41,8

7.       

Мария Николова Добрева

3,75

4

3,92

5

34,6