Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Протокол за проведен тест с кандидатите за длъжността: Юрисконсулт, в дирекция "Административни, финансови и правни дейности”
24.09.2015

Приложение към протокол № 3
 
 
Т А Б Л И Ц А
№ 1
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултати от решаването на теста за  длъжността Юрисконсулт, в дирекция "Административни, финансови и правни дейности“
точки
оценка
1.     Георги Василев Янчев
55
2,75
2.     Кристиян Руменов Казанджиев
100
5
3.     Стефка Христова Ковачева
55
2,75
4.     Антоанета Георгиева Отонова
75
3,75
5.     Никица Стоянов Христов
65
3,25
6.     Ана Руменова Костова
65
3,25
7.     Михаил Сократов Николов
95
4,75
8.     Гергана Атанасова Калоферова
75
3,75
9.     Елионора Кирчева Узунова
85
4,25
10.  Надежда Васкова Баташка
85
4,25
11.  Деян Георгиев Дешков
55
2,75
12.  Марияна Иванова Чечева
50
2,50
13.  Дарина Танева Златанова
70
3,50
14.  Стефка Георгиева Ангелова
70
3,50
15.  Ралица Севдалинова Шехова
65
3,25
16.  Мария Николова Добрева
75
3,75
17.  Милена Атанасова Станкова
55
2,75
18.  Зехра Илияз Бекирефенди
35
1,75
19.  Юлия Радева Дагова
50
2,50
20.  Николай Веселинов Самуилов
65
3,25
21.  Боряна Петрова Костова
70
3,50
22.  Христина Тошева Ангелова
65
3,25
 
 
Комисията допуска до участие в интервю следните кандидати:
 
1.     Кристиян Руменов Казанджиев
2.     Антоанета Георгиева Отонова
3.     Михаил Сократов Николов
4.     Гергана Атанасова Калоферова
5.     Елеонора Кирчева Узунова
6.     Надежда Васкова Баташка
7.     Мария Николова Добрева