Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността Старши експерт, в дирекция „Контрол на околната среда“, в отдел „Контролна дейност“, в направление „ОЧАВ, ВФФ, ОВ, ЕОДА, ОХВ и КРГОХВ“
05.08.2015

 

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ
Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане наконкурса по избрания начин и при интервюто.
                   
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултат от начина по чл. 24
Коефициент
Резултат от интервюто
Коефициент
Окончателен резултат
1.       
Десислава Красимирова Георгиева
4,75
4
5
5
44