Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Протокол за проведен тест с кандидатите за длъжността: Старши експерт, в дирекция „Контрол на околната среда“, в отдел „Контролна дейност“, в направление „ОЧАВ, ВФФ, ОВ, ЕОДА, ОХВ и КРГОХВ“
05.08.2015

 

Приложение към протокол № 3
 
 
 
 
Т А Б Л И Ц А
№ 1
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултати от решаването на теста за Младши експерт „Административно обслужване на едно гише“в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”
точки
оценка
1.   Десислава Красимирова Георгиева
95
4,75
 
 
Комисията допуска до участие в интервю следния кандидат:
 
Десислава Красимирова Георгиева