Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Протокол за проведен тест с кандидатите за длъжността: Мл. експерт в Дирекция “Превантивна дейност” в направление "Екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)"
28.07.2015

 

Приложение към протокол № 3
 
 
 
 
Т А Б Л И Ц А
№ 1
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултати от решаването на теста за Младши експерт, в дирекция "Превантивна дейност”, в направление "Екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)"
точки
оценка
 1. Костанда Янкова Василева
50
2,50
 1. Радостина Миткова Димитрова
60
3
 1. Кристина Славчева Иванова
25
1,25
 1. Жанет Петрова Боева
100
5
 1. Елена Георгиева Янкова
85
4,25
 1. Станислав Георгиев Георгиев
85
4,25
 1. Петя Атанасова Колева
80
4
 1. Ангел Манолов Гвоздев
50
2,50
 1. Марина Иванова Славова
55
2,75
 1. Стойна Георгиева Згурова
65
3,25
 1. Даниела Василева Маркова
80
4
 1. Атанаска Иванова Бъчварова
85
4,25
 
 
Комисията допуска до участие в интервю следните кандидати:
 
 1. Жанет Петрова Боева
 2. Елена Георгиева Янкова
 3. Станислав Георгиев Георгиев
 4. Петя Атанасова Колева
 5. Даниела Василева Маркова
 6. Атанаска Иванова Бъчварова