Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността Младши експерт „Административно обслужване на едно гише“, в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”
08.10.2014

 
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ
Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане наконкурса по избрания начин и при интервюто.
                   
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултат от начина по чл. 24
Коефициент
Резултат от интервюто
Коефициент
Окончателен резултат
1.       
ЯНИЦА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
 
5
4
2,89
5
34,45
2.       
МИКЕРЯМ ФИКРЕТ МЕХМЕД
 
3,75
4
3,71
5
33,55