Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Протокол за проведен тест с кандидатите за длъжността Старши експерт "Мониторинг и контрол на почвите и управление на биоразградими отпадъци и утайки от ГПСОВ", в Дирекция “Контрол на околната среда”
02.10.2014

 

Приложение към протокол № 3
 
 
 
 
Т А Б Л И Ц А
№ 1
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултати от решаването на теста за Старши експерт "Мониторинг и контрол на почвите и управление на биоразградими отпадъци и утайки от ГПСОВ", в Дирекция “Контрол на околната среда”
точки
оценка
1.Надежда Иванова Авджиева
95
4,75
2.Данаил Георгиев Арахангелов
70
3,50
3.Георги Петров Трендафилов
55
2,75
4.Иван Добринов Шопов
75
3,75
 
 
 
Комисията допуска до участие в интервю следните кандидати:
 
  1. Надежда Иванова Авджиева
  2. Иван Добринов Шопов