Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Протокол за проведен тест с кандидатите за длъжността Главен експерт „Контрол емисии, оценка и общински програми – КАВ, опасни химични вещества и управление на риска от големи аварии с опасни химични вещества“, в Дирекция “Контрол на околната среда”
02.10.2014

Приложение към протокол № 3
 
 
 
 
Т А Б Л И Ц А
№ 1
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултати от решаването на теста за Главен експерт „Контрол емисии, оценка и общински програми – КАВ, опасни химични вещества и управление на риска от големи аварии с опасни химични вещества“, в Дирекция “Контрол на околната среда”
точки
оценка
1.   Желязка Калчева Георгиева
80
4,00
2.   Томи Николаев Томов
50
2,50
3.   Данаил Георгиев Арахангелов
70
3,50
4.   Недка Добрева Илиева
90
4,50
 
 
Комисията допуска до участие в интервю следните кандидати:
 
  1. Желязка Калчева Георгиева
  2. Недка Добрева Илиева