Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Протокол за проведен тест с кандидатите за длъжността Главен експерт „Връзки с обществеността и достъп до информация“, в Дирекция “Превантивна дейност”
02.10.2014

 

Приложение към протокол № 3
 
 
 
 
Т А Б Л И Ц А
№ 1
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултати от решаването на теста за Главен експерт „Връзки с обществеността и достъп до информация“, в Дирекция “Превантивна дейност”
точки
оценка
  1. Ангелина Димитрова Димитрова - Бос
80
4,00
  1. Стоянка Костадинова Костадинова
75
3,75
  1. Екатерина Димитрова Кючукова
75
3,75
 
 
Комисията допуска до участие в интервю следните кандидати:
 
 
1.      Ангелина Димитрова Димитрова - Бос
2.      Стоянка Костадинова Костадинова
3.      Екатерина Димитрова Кючукова