Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Младши експерт „Административно обслужване на едно гише”, Дирекция „Административни, финансови и правни дейности”
15.09.2014

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
 
I.                    Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
 
1.
 
Анита Георгиева Иванова
2.
Мартин Боянов Комсийски
3.
Мария Райнова Стойнова
4.
Христо Найденов Христов
5.
Антон Радославов Славчев
6.
Мария Жекова Славова
7.
Радостин Людмилов Очев
8.
Любомира Георгиева Кавлакова
9.
Румяна Димитрова Бахчеванска
10.
Надежда Димитрова Михайлова
11.
Мария Димитрова Николаева
12.
Яница Димитрова Иванова
13.
Василена Атанасова Ковачева
14.
Веска Пенчева Иванова
15.
Нонка Васкова Ножарова
16.
Николина Стоилова Дачева
17.
Диана Петрова Кесова
18.
Нели Георгиева Тодорова
19.
Милена Филчева Ябукарска
20
Микерям Фикрет Мехмед
21.
Здравка Любенова Тенчева
               
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 30.09.2014 г. в 10.00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, на адрес: бул. „Марица“ № 122, ет. 2, в зала № 3 – Информационен център.
Интервюто с издържалите теста ще се проведе на дата 03.10.2014 г., в 10:00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. ”Марица”№ 122, ет. 2, в зала № 3 – ”Информационен център”.
 
          II.          Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
Основание за недопускане
1.
Радостина Любомирова Маркова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
2.
Мария Николова Андреева
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
3.
Божидар Георгиев Данов
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
4.
Антоанета Георгиева Отонова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
5.
Ангел Манолов Гвоздев
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
6.
Борислава Георгиева Манева
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
7.
Илия Димитров Левтеров
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
8.
Пенка Жорова Кълчищарова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
9.
Цвета Наскова Крушева
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
10.
Надя Любомирова Тачева
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
11.
Добринка Георгиева Юрукова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
12.
Жаклин Валериева Юрукова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
13.
Запрян Василев Атанасов
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
14.
Иванка Димитрова Ръжева
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
15.
Зорница Стоименова Караджова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
16.
Аззе Байрямова Рамаданова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
17.
Карина Стоянова Петкова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
18.
Росица Миткова Зяпкова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
19.
Мариела Панайотова Георгиева
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
20.
Иван Димитров Семерджиев
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
21.
Десислава Драганова Кодинова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
22.
Ванина Найденова Христова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
23.
Нели Йорданова Иванова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
24.
Стоянка Иванова Пулева
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
25.
Светла Иванова Джумерска
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
26.
Мария Георгиева Шопниколова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
27.
Адриана Свиленова Димова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
28.
Марина Ангелова Делева
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
29.
Елена Георгиева Янкова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
30.
Мария Тончева Петрова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
31.
Антоанета Стоянова Йонкова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
32.
Христоско Христов Вангелов
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
33.
Владимир Димитров Спиров
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
34.
Жана Вълчева Иванова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
 
 
 
 
Дата: 15.09.2014 г.