Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ
18.12.2013

Приложение N:6 към чл.33, ал.2
от Наредбата за провеждане на конкурсите
за държавни служители
 
 
 
 
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ
Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане наконкурса по избрания начин и при интервюто.
                   
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултат от начина по чл. 24
Коефициент
Резултат от интервюто
Коефициент
Окончателен резултат
1.       
СТАНЬО ЗЛАТЕВ ЗЛАТЕВ
 
4
4
3,9
5
35,5
2.       
ДЕНИЦА СПАСОВА ТЕНЕВА
4,5
4
4,57
5
40,85
3.       
ПЛАМЕНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
 
4
4
3,93
5
35,65
4.       
ГАЛЯ РУМЕНОВА НАЛБАНТОВА
 
4,5
4
3,77
5
36,85