Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Младши експерт „Административно обслужване на едно гише”, Дирекция „Административни, финансови и правни дейности”
29.11.2013

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 
I.            Допуска до конкурс следните кандидати:
 
 
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
 
1.
 
Запрянка Танчева Чоплишка
2.
Цветан Петров Петров
3.
Диян Стефанов Шишков
4.
Станьо Златев Златев
5.
Недялка Иванова Караиванова
6.
Деница Спасова Тенева
7.
Юлиан Христов Христов
8.
Красимира Бориславова Колева
9.
Яна Валентинова Станкова
10.
Цветилин Василев Петков
11.
Пламена Василева Василева
12.
Мария Константинова Анастасова
13.
Димитър Илиев Киров
14.
Ана Иванова Калимарова
15.
Ваня Йорданова Ангелова
16.
Мариела Цвяткова Златанова
17.
Запрян Василев Атанасов
18.
Владимир Димитров Спиров
19.
Гергана Сашева Чолакова - Николова
20
Елица Ангелова Димитрова
21.
Петя Илиева Георгиева
22.
Божидар Георгиев Данов
23.
Тоня Найденова Станкова
24.
Мартин Ангелов Мъглов
25.
Сашка Петрова Минковска
26.
Здравка Йовкова Лисова
27.
Росица Търпова Ташкова
28.
Любомира Георгиева Кавлякова
29.
Владимир Василев Станчев
30
Гергана Христова Шуманова
31.
Виолета Драганова Янакиева
32.
Галя Руменова Налбантова
33.
Ваня Благоева Арабска
34.
Катя Любомирова Василева
35.
Радослав Антонов Тонев
36.
Венета Йорданова Кръстева
37.
Стоил Иванов Ицов
38.
Дияна Христова Сухарева
39.
Катя Стойчева Колева
40.
Дафинка Иванова Боянова
41.
Таня Стайкова Йорданова
42.
Албена Димитрова Орманова
43.
Атанаска Ангелова Томова
44.
Мария Василева Илиева-Праскова
45.
Мария Любенова Арнаудова
46.
Севджан Рафетова Читальова
47.
Младен Стефанов Инджебазов
48.
Павлина Константинова Бончева
49.
Петър Вангелов Къртичев
50.
Христина Димова Гургова
51.
Стефан Иванов Андреев
52.
Таня Стефанова Гюрова
53.
Атанаска Стефанова Павлова
54.
Йорданка Димитрова Агова
55.
Чари Борисов Чернев
56.
Слави Кирилов Динчев
57.
Стефка Неделчева Цветкова
58.
Звезделина Николаева Златева
59.
Марин Събев Събев
60.
Петрунка Илиева Амбурцумян
61.
Златка Пламенова Тенева
62.
Лиляна Тодорова Георгиева
63.
Мария Иванова Колева
64.
Велина Тодорова Йовкова
65.
Емилия Илиева Тодорова
           
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 09.12.2013 г. в 09.30 часа в сградата на ”Дoма на науката и техниката”, гр.Пловдив, ул.”Гладстон” 1, ет.1, Зала №3, Зала №4, Зала №5.
Кандидатите ще бъдат разпределени в залите по поредни номера от настоящия списък, както следва:
В зала № 5 – от № 1 до № 32, в зала № 3 от № 33 до № 49, в зала № 4 от № 50 до № 65.
Интервюто с издържалите теста ще се проведе на същата дата в 14:00 часа в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. ”Марица”№ 122, ет. 2, в зала № 3 – ”Информационен център”.
 
          II.         Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
N:
Име, презиме и фамилия на кандидата
Основание за недопускане
1.
Боряна Веселинова Нукова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
2.
Радостина Миткова Димитрова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
3.
Диана Димитрова Друмева
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
4.
Теодора Костадинова Руменова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
5.
Кристина Живкова Танева
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
6.
Мария Иванова Рачева
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
7.
Росица Христова Димова
не отговаря на изискванията за специалност – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС
 
 
 
Дата: 29.11.2013 г.