• Административно обслужване на граждани
    Контакти, Регулаторни режими, Банкова сметка на РИОСВ - Пловдив, Видове административни услуги, Образци и формуляри, Тарифа за таксите, Процедура за работа с жалби и сигнали за нарушения на екологичното законодателство