Решения за прекратяване на процедурата по оценка за съвместимост
2019  (6)
2018  (3)
2016  (19)
2015  (11)
2014  (1)
2012  (1)
2009  (1)
2008  (1)