Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

150 обекта провериха експерти от РИОСВ през февруари
26.02.2010

През февруари експертите от РИОСВ-Пловдив провериха 150 обекта, издадени са 90 предписания за  за отстраняване на пропуски и несъответствия с екологичното законодателство. През месеца са съставени 10 акта.

При проверка в ЕТ „Оскар-Кирил Николов” в Пловдив е установено, че не се изпълняват условия и срокове в издаденото комплексно разрешително. На дружеството е съставен е акт. За неизпълнение на предписания, дадени при текущ контрол са съставени актове на „Ганчев” ЕООД, София и „Месокомбинат Асеновград” ООД, Асеновград. С актове за нарушаване на Закона за водите през февруари са  „Булбог” АД, Пловдив, „ВМЗ Сопот” и ЕТ” „Лозана 901” в с. Радиново.

При проверка по сигнал за замърсяване със сажди от комин на парова централа на „Джи ен си” ЕООД в  Пловдив се установи и нарушение на нормативната уредба - дружеството не е извършвало собствени измервания в установения от закона срок, за което му е съставен акт.

При проверка по сигнал за незаконен лов на птици съвместно с СНЦ „Зелени Балкани” са заловени трима души, ловуващи с мрежи тип „пелимат”. На тримата са съставени актове,  уловените 21 птици са пуснати на свобода в района, в който са били хванати. Клетки с 10 незаконно уловени кардарини бяха конфискувани и при проверка на пазара в Асеновград. Птиците са пуснати на свобода, полицията в Асеновград издирва бракониерите, които при появата на експертите от РИОСВ и полицаите зарязаха клетките и се скриха. Актове за нарушение на закона за биологичното разнообразие получиха и двама собственици на заведения в Пловдив, които бяха изложили в ресторантите си препарирани защитени животни.