Други
  2019
  април (8)
  март (16)
  февруари (21)
  януари (15)
  2018

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

ОВОС-166/31.01.2019г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на 5 броя еднофамилни жилищни сгради“, в поземлен имот с идентификатор 56784.533.330, гр. Пловдив, община Пловдив
11.02.2019