Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Акт за увреждане на почвата от производство на дървени въглища състави РИОСВ – Пловдив
18.07.2006

Експерти от РИОСВ – Пловдив съставиха акт на  производител на дървени въглища  за увреждане на плодородна почва в с.Кръстевич, общ.Хисар .
 
Проверката, която експертите извършиха по сигнал на местни  жители, установи, че в земеделски имот с начин на трайно ползване – ливада се извършва производство на дървени въглища.
 
Дейността  е започнала без да са издадени необходимите  разрешения, съгласно действащото законодателство. Производството на дървени въглища, извършващо се в земеделска земя, е предизвикало увреждане на плодородна почва, тъй като не е извършено предварително отнемане на хумусния слой. За това нарушение на Закона за опазване на околната среда е предвидена глоба от 100 до 6 000 лв.
 
На лицето, организирало производството, експертите предписаха преустановяване на дейността до нейното узаконяване.