Други
  2019
  юли (20)
  юни (16)
  май (7)
  април (16)
  март (17)
  февруари (19)
  януари (7)
  2018

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

Извеждане от експлоатация на съществуващата Ванна пещ 4 с топилен капацитет 180 т/24ч и изграждане на нейно място на нова Ванна пещ 4 с капацитет 390 т/24ч“ в имот № 56784.504.163, площадка Пловдив, Северна Промишлена зона, ул. ”Георги Бенев” №15
08.01.2019

На основание чл.6,ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Регионалната инспекция по околната среда и водите –Пловдив СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА за инвестиционно предложение: Извеждане от експлоатация на съществуващата Ванна пещ 4 с топилен капацитет 180 т/24ч и изграждане на нейно място на нова Ванна пещ 4 с капацитет 390 т/24ч с вх. № ОВОС-2358 в имот № 56784.504.163, площадка Пловдив, Северна Промишлена зона, ул. ”Георги Бенев” №15, област Пловдив. 

Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив.