Други
  2019
  юли (22)
  юни (20)
  май (16)
  април (19)
  март (16)
  февруари (21)
  януари (15)
  2018

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

ОВОС-3031/28.12.2018г. за инвестиционно предложение (ИП): „Жилищно застояване - 5 бр. УПИ“, в поземлен имот с идентификатор 03304.10.290, землището на с. Белащица, местност „Бозалъка“
08.01.2019

ОВОС-3031/2 8.12.2018 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Жилищно застояване - 5 бр. УПИ“, в поземлен имот с идентификатор 03304.10.290, землището на с. Белащица, местност „Бозалъка“, община Родопи, област Пловдив.