Други
  2019
  юли (22)
  юни (20)
  май (16)
  април (19)
  март (16)
  февруари (21)
  януари (15)
  2018

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

ОВОС-2997/19.12.2018г. за инвестиционно предложение (ИП): „Ферма за овце до 1000 броя и обслужващи звена“, в поземлен имот с № 045096, землището на с. Васил Левски
07.01.2019

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ОВОС-2997/19.12.2018г. за инвестиционно предложение (ИП): Ферма за овце до 1000 броя и обслужващи звена, в поземлен имот с № 045096, землището на с. Васил Левски, община Карлово, област Пловдив.