Други
  2019
  юли (22)
  юни (20)
  май (16)
  април (19)
  март (16)
  февруари (21)
  януари (15)
  2018

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

ОВОС-3012/21.12.2018г. за инвестиционно предложение (ИП): „Жилищно застояване - 6 бр. УПИ“, в поземлен имот с идентификатор 56784.382.1128, местност „кв. Беломорски“
07.01.2019

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ОВОС-3012/21.12.2018г. за инвестиционно предложение (ИП): Жилищно застояване - 6 бр. УПИ“, в поземлен имот с идентификатор 56784.382.1128, местност „кв. Беломорски“, гр. Пловдив, община Пловдив.