Други
  2019
  юли (22)
  юни (20)
  май (16)
  април (19)
  март (16)
  февруари (21)
  януари (15)
  2018

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

ОВОС-2988/18.12.2018г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на съществуващия гробищен парк на с. Скутаре с имот №66915.18.106, с. Скутаре
07.01.2019

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ОВОС-2988/18.12.2018г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на съществуващия гробищен парк на с. Скутаре с имот №66915.18.106, с. Скутаре, Община Марица, област Пловдив“.