Други
  2019
  май (5)
  април (16)
  март (17)
  февруари (19)
  януари (7)
  2018

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

„Рибарник-развъдник за риба“, в имот с № 016034, с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив
05.12.2018
На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив
СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА с вх. № ОВОС-2036(6)/30.11.2018г. за инвестиционно предложение: Рибарник-развъдник за риба“, в имот с № 016034, с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив.

Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив.