Други
  2018
  декември (10)
  ноември (17)
  октомври (20)
  септември (16)
  август (13)
  юли (11)
  юни (13)
  май (14)
  април (21)
  март (17)
  февруари (10)

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

“А) Реконструкция и разширение на съществуващи производствени линии; Б) Изграждане на нови производствени линии; В) Разширение на складова база; Г) Изграждане на очистни и аспирационни съоръжения за въздуха“ площадка на „Агрия“ АД
16.04.2018
На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА с вх. № ОВОС-1604/11.04.2018г. за инвестиционно предложение:“А) Реконструкция и разширение на съществуващи производствени линии; Б) Изграждане на нови производствени линии; В) Разширение на складова база; Г) Изграждане на очистни и аспирационни съоръжения за въздуха“ площадка на „Агрия“ АД, гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив.
Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив