Други
  2019
  март (14)
  февруари (19)
  януари (7)
  2018

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

„Млекопреработващо предприятие за производство на млечни продукти и съхранение – малка мандра с капацитет 3 тона на ден“ в ПИ № 51305.501.247 и ПИ № 51305.501.121, с. Неделево, общ. Съединение, обл. Пловдив
12.04.2018
На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив
СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА с вх. № ОВОС-377/05.04.2018г. за инвестиционно предложение: Млекопреработващо предприятие за производство на млечни продукти и съхранение – малка мандра с капацитет 3 тона на ден“ в ПИ № 51305.501.247 и ПИ № 51305.501.121, с. Неделево, общ. Съединение, обл. Пловдив.

Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив