Други
  2018
  декември (10)
  ноември (17)
  октомври (20)
  септември (16)
  август (13)
  юли (11)
  юни (13)
  май (14)
  април (21)
  март (17)
  февруари (10)

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

База за съхранение и преработка на селскостопанска продукция и животновъдна ферма в поземлен имот с идентификатор 78029.309.20 по КК на село Цалапица/ ПИ309020 по КВС/, местност Лъката, община Родопи, област Пловдив
12.03.2018

На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив

СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА за инвестиционно предложение: вх. № ОВОС-1485/07.03.2018г. за ИП:,, База за съхранение и преработка на селскостопанска продукция и животновъдна ферма в поземлен имот с идентификатор 78029.309.20 по КК на село Цалапица/ ПИ309020 по КВС/, местност Лъката, община Родопи, област Пловдив
Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив