Други
  2018
  декември (10)
  ноември (17)
  октомври (20)
  септември (16)
  август (13)
  юли (11)
  юни (13)
  май (14)
  април (21)
  март (17)
  февруари (10)

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

Цех за производство на плодово-захарни консерви, подобект-б: 3-ТИ ЕТАП В УПИ -103167, 103168-предприятие за производство на плодово-захарни консерви-местност кв. „Остромила”, землище Пловдив-юг с идентификатор 56784.533.203, ул. „Димитър Талев“ 164
08.03.2018
На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА с Вх. № ОВОС-1462/02.03.2018г. за инвестиционно предложение: ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВО-ЗАХАРНИ КОНСЕРВИ, ПОДОБЕКТ-Б: ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЛОГИЧНИ СЛАДКА И КОНФИТЮРИ-3-ТИ ЕТАП   В УПИ -103167, 103168-предприятие за производство на плодово-захарни консерви-местност кв. „Остромила”, землище Пловдив-юг с идентификатор 56784.533.203, ул. „Димитър Талев“ 164.    
Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив