Други
  2018
  декември (10)
  ноември (17)
  октомври (20)
  септември (16)
  август (13)
  юли (11)
  юни (13)
  май (14)
  април (21)
  март (17)
  февруари (10)

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

,,Изграждане на Магазини и шоуруми- Търговски център “Юг‘‘ в УПИ III- 535.3258, жил. застрояване, обществено обслужващи дейности, кв. 99а, по плана на кв. “Христо Ботев-юг‘‘, гр. Пловдив-Етап 1
08.03.2018

На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА с вх. № 192/ 01.03.2018 г. за инвестиционно предложение: ,,Изграждане на Магазини и шоуруми- Търговски център “Юг‘‘ в УПИ III- 535.3258, жил. застрояване, обществено обслужващи дейности, кв. 99а, по плана на кв. “Христо Ботев-юг‘‘, гр. Пловдив-Етап 1.

Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив