Други
  2019
  април (13)
  март (17)
  февруари (19)
  януари (7)
  2018

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

„Площадка за третиране на неопасни отпадъци и третиране на определн вид опасни и неопасни утайки“ в УПИ 1-1647, с. Белозем, община Раковски, област Пловдив
08.03.2018
На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив
СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА с вх. № ОВОС-16/ 19.02.2018 г. за инвестиционно предложение: „Площадка за третиране на неопасни отпадъци и третиране на определн вид опасни и неопасни утайки“ в УПИ 1-1647, с. Белозем, община Раковски, област Пловдив. 

 

Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив.