Други
  2018
  ноември (5)
  септември (2)
  август (1)
  юли (1)
  февруари (1)
  януари (1)
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обявление за постановено решение по ОВОС
26.02.2018
Решение по ОВОС № 1-I/ 23.02.2018 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА БАЛАСТРА В КОНЦЕСИОННА ПЛОЩ „КАЦАРА“ (235,534 дка), алтернатива 2 - участък „Кацара-2“ – 171,552 дка, землища на с.Катуница, община Садово, на с.Ягодово и с.Крумово, община Родопи, Възложител: “Арт принт“ ЕООД, гр. Пловдив 4003, бул. „България“ № 180, ет. 5, ап. 15