Други
  2018
  октомври (14)
  септември (16)
  август (13)
  юли (11)
  юни (13)
  май (14)
  април (21)
  март (17)
  февруари (10)

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

„Създаване на лешникова градина със система за капково напояване и проектен сондажен кладенец“
12.02.2018
На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив
СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА с вх. № ОВОС-9/06.02.2018г. за инвестиционно предложение: „Създаване на лешникова градина със система за капково напояване и проектен сондажен кладенец“ впоземлениимоти №№ 17806.29.43, 17806.29.44, 17806.29.45, 17806.29.47, 17806.29.48, 17806.29.50, 17806.29.51, 17806.29.52, 17806.29.118, 17806.29.119, 17806.29.120, 17806.29.121, 17806.29.130, 17806.29.131, 17806.29.132, 17806.29.133, в землището на с.Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив.

Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив