Други
  2019
  февруари (9)
  януари (7)
  2018

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

„Увеличаване броя на животните в съществуваща ферма от 50 на 100 бр.животни в поземлен имот № 38799.11.94, с. Косово, община Асеновград.
08.02.2018
На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА с вх. № ОВОС-40/05.02.2018г. за инвестиционно предложение: „Увеличаване броя на животните в съществуваща ферма от 50 на 100 бр.животни в поземлен имот № 38799.11.94,  с. Косово, община Асеновград.
Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив