Други
  2018
  октомври (14)
  септември (16)
  август (13)
  юли (11)
  юни (13)
  май (14)
  април (21)
  март (17)
  февруари (10)

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

„Изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури и сондажен кладенец“, в имот №032168, с. Калояново, община Калояново, област Пловдив
08.02.2018
На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив
СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА
за инвестиционно предложение: „Изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури и сондажен кладенец“, в имот №032168, с. Калояново, община Калояново, област Пловдив.
Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив.