Други
  2018
  ноември (1)
  септември (2)
  август (2)
  май (2)
  април (2)
  февруари (2)
  януари (1)
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Резултати от решаване на тест за длъжността Началник на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, в дирекция „Контрол на околната среда“
13.11.2017
 
Приложение към протокол № 3
 
 
 
 
Т А Б Л И Ц А
№ 1
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултати от решаването на теста за длъжността Началник на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, в дирекция „Контрол на околната среда“
точки
оценка
  1. Томи Николаев Томов
30
1,5
  1. Георги Димитров Христов
35
1,75
  1. Тодор Георгиев Георгиев
40
2
  1. Диана Петрова Христова
30
1,5
  1. Десислава Красимирова Георгиева
85
4,25
  1. Димка Стоилова Стоянова
30
1,5
  1. Ангел Кирилов Джеков
35
1,75
  1. Недка Добрева Илиева
40
2
 
Комисията допуска до участие в интервю следния кандидат:
 
1.      Десислава Красимирова Георгиева