Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Мобилна автоматична станция за постоянен мониторинг на въздуха ще бъде поставена в Шишманци
06.06.2017
Мобилна автоматична станция за постоянен мониторинг на въздуха ще бъде поставена тази вечер в пловдивското село Шишманци до окончателното потушаване на пожара в бившия цех за стоманолеене, позициониран до екологичния завод. 
РИОСВ – Пловдив предприема мярката предвид факта, че пожарът не е потушен и от площадката се емитират замърсители. На място ще бъдат измервани серни и азотни газове, ФПЧ10, толуен, бензен и др.
Не са установени до момента стойности, които да показват превишения на нормативно определените. Последните измерени стойности в района на Шишманци от вчера са в норма. На място са наблюдавани променливи движения на въздушните маси. 
  
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg