Други
  2018
  декември (1)
  ноември (1)
  септември (2)
  август (2)
  май (2)
  април (2)
  февруари (2)
  януари (1)
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността: Младши експерт в Дирекция “Контрол на околната среда” в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“
18.08.2016

                                                                                        

                                                                                       

                                                                                          Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2

                                                                                        от Наредбата за провеждане на конкурсите
                                                                                        за държавни служители
 
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ
Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто.
                          
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултат от начина по чл. 24
Коефициент
Резултат от интервюто
Коефициент
Окончателен резултат
1.       
Елена Георгиева Янкова
3,75
4
4,36
5
36,8
2.       
Даниела Василева Маркова
4,25
4
4,25
5
38,25
3.       
Елеонора Георгиева Юрукова
5
4
4,74
5
43,7