Други
  2019
  март (2)
  февруари (8)
  януари (3)
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Три санкции за 50 000 лв. наложи РИОСВ-Пловдив за неизпълнение на условия и срокове в комплексни разрешителни
29.01.2009

Три санкции на обща стойност 50 000 лв. за неизпълнението на условия и срокове в издадените комплексни разрешителни наложиха експерти от РИОСВ-Пловдив, един от операторите обжалва санкцията по съдебен ред.

 
Нарушенията са установени по време на  проверки, извършени съгласно график, утвърден от МОСВ за 2008 г. На територията на РИОСВ - Пловдив с комплексни разрешителни работят 17 оператора. Екоекспертите следят за изпълнението на изискванията за: опазване качеството на атмосферния въздух, отпадъчните води, почвите, управлението на отпадъците, както и за спазването на нормите  и техническите условия при експлоатация на инсталацията (водоползване, енергопотребление, употреба на суровини и материали, включително опасни вещества). Предвидените в Закона за опазване на околната среда санкции при неизпълнение на условия и срокове в комплексните разрешителни са от 10 000 лв. до 100 000 лв.